“ပို့ဘီ” ဝန်ဆောင်မှုဆိုတာဘာပါလဲ။

“ပို့ဘီ” သည် MPT သုံးစွဲသူအချင်းချင်း MPT ဝန်ဆောင်မှု(Package)များကို လက်ဆောင်ပေးနိုင်သည့် အခမဲ့ဝန်ဆောင်မှုတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။

အောက်ဖော်ပြပါ MPT ဝန်ဆောင်မှု(Package)များကို လက်ဆောင်ပေးပို့နိုင်ပါသည်။ Data Carry Plus Pack , A Kyite Pyaw+ Voice Pack and Htaw B.

“ပို့ဘီ” ဝန်ဆောင်မှုကို ဘယ်လိုအသုံးပြုရမှာပါလဲ။

သုံးစွဲသူများသည် ပုံမှန်အတိုင်း USSD Code များကို ရိုက်နှိပ်ကာ မိမိနှစ်သက်ရာ Package ကိုရွေးပြီး “လက်ဆောင်ပေးမည်” နေရာကိုရွေးချယ်ကာ မိမိပေးပို့လိုသည့် ဖုန်းနံပါတ်ကိုဖြည့်သွင်းလိုက်ရုံဖြင့်လွယ်ကူစွာ လက်ဆောင်ပေးနိုင်မည်ဖြစ်ပါသည်

MPT 4U app ကို အသုံးပြုပြီးလည်း လက်ဆောင်ပေးပို့နိုင်ပါသည်။

 Data Carry Plus Pack လက်ဆောင်ပေးရန်, *777#ကိုခေါ်ဆိုပြီး ပက်ကေ့ချ်ရွေးပါ။ ညွှန်ကြားအချက်အတိုင်းဆောင်ရွက်ပါ။

A Kyite Pyaw+ Voice Pack  Voice Pack လက်ဆောင်ပေးရန်, *600#ကိုခေါ်ဆိုပြီး ပက်ကေ့ချ်ရွေးပါ။ ညွှန်ကြားအချက်အတိုင်းဆောင်ရွက်ပါ။

ထောဘီ ဖုန်းဘေလ် လက်ဆောင်ပေးရန်, *500#ကိုခေါ်ဆိုပြီး ဖုန်းဘေလ်ရွေးပါ။ ညွှန်ကြားအချက်အတိုင်းဆောင်ရွက်ပါ။

မေးလေ့မေးထရှိသော မေးခွန်းများ

1. “ပို့ဘီ” ဝန်ဆောင်မှုဆိုတာဘာပါလဲ။

  • “ပို့ဘီ” သည် MPT သုံးစွဲသူအချင်းချင်း MPT ဝန်ဆောင်မှု(Package)များကို လက်ဆောင်ပေးနိုင်သည့် အခမဲ့ဝန်ဆောင်မှုတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ MPT သုံးစွဲသူများသည် “ပို့ဘီ” ဝန်ဆောင်မှုကိုသုံးပြီး Data Carry Plus  Pack၊ ပြောပီးရင်းပြော Voice Pack၊ ထောဘီ တို့ိကို အခြားMPTဖုန်းများသို့ လက်ဆောင်ပေးပို့ နိုင်မည်ဖြစ်ပါသည်။
  • သုံးစွဲသူများသည် ပုံမှန်အတိုင်း USSD Code များကို ရိုက်နှိပ်ကာ မိမိနှစ်သက်ရာ Package ကိုရွေးပြီး “လက်ဆောင်ပေးမည်” နေရာကိုရွေးချယ်ကာ မိမိပေးပို့လိုသည့် ဖုန်းနံပါတ်ကိုဖြည့်သွင်းလိုက်ရုံဖြင့်လွယ်ကူစွာ လက်ဆောင်ပေးနိုင်မည်ဖြစ်ပါသည်။
  • MPT 4U App ကို အသုံးပြုပြီးလည်း MPT ဝန်ဆောင်မှု (Package)များကို လက်ဆောင်ပေးပို့နိုင်မည်ဖြစ်ပါ သည်။
  • လက်ဆောင်ပေးပို့နိုင်မည့်အကြိမ်အရေအတွက် နှင့် လက်ဆောင်လက်ခံနိုင်မည့် အကြိမ်အရေအတွက် ကန့်သတ်ထားခြင်းမရှိပါ။

လက်ခံရရှိသူသည် မိမိလက်ခံရရှိသော Package ကို ယင်းPackage၏ လက်ရှိစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများအတိုင်း အသုံးပြုနိုင်မည်ဖြစ်ပါသည်။

MPT ဝန်ဆောင်မှု (Package) USSD အခြား
 Data Carry Plus Pack *777#  

MPT4U

A Kyite Pyaw+ Voice Pack *600#
ထောဘီ *500#

2. “ပို့ဘီ” ဝန်ဆောင်မှုကို သုံးတဲ့အခါဝန်ဆောင်ခ ပေးစရာလိုပါသလား။

  • ဝန်ဆောင်ခပေးရန်မလိုပါ။
  • သင်သည် “ပေးပို့သူ” ဖြစ်ပါက သင်ပေးပို့မည့်Package၏ ဈေးနှုန်းအတိုင်း ကျသင့်ငွေကိုသာ သင်၏ လက်ကျန်ငွေအတွင်းမှ ဖြတ်တောက်သွားပါမည်။ ပေးပို့မှုအောင်မြင်ကြောင်း SMS ပေးပို့အသိပေးပါမည်။
  • သင်သည် “လက်ခံရရှိသူ” ဖြစ်ပါက သင့်အားပေးပို့လိုက်သော Package ကိုအလိုအလျောက်လက်ခံ ရရှိပါမည်။ လက်ခံရရှိကြောင်း SMS ပေးပို့အသိပေးပါမည်။ သင်၏ package ကို *224# သို့ ခေါ်ဆိုစစ်ဆေးနိုင်ပါသည်။

3. ကျွန်တော့်မှာ လက်ကျန်Data Carry Plus Pack ရှိနေပါတယ်။ သူငယ်ချင်းဆီကနေ Data Carry Plus Pack အသစ်တစ်ခုကိုလည်းလက်ခံရရှိပါတယ်။ ဒါဆိုဘယ်လိုဖြစ်မှာပါလဲ။

  • လက်ကျန်နှင့် အသစ်ရရှိသော ဒေတာပမာဏများပေါင်းသွားမည်ဖြစ်ပြီး Data Cary Plus Package၏ လက်ရှိစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများအတိုင်း ဆက်လက်အသုံးပြုနိုင်မည်ဖြစ်ပါသည်။
  • A Kyite Pyaw+ Voice Pack နှင့် Htaw B  တို့သည်လည်း လက်ခံရရှိသူတွင် ရှိနေသည့် အမျိုးအစားတူ Package များနှင့် ပေါင်းသွားမည်ဖြစ်ပါသည်။
best operator in Myanmar