ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆိုင်ရာသတင်းအချက်အလက်ထိန်းသိမ်းမှုမူဝါဒ

သင် ၏ ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆိုင်ရာသတင်းအချက်အလက်များကို ကာကွယ်ပေးခြင်းသည် ကျွနုပ်တို့အတွက် အရေးကြီးပါ သည်။ ဤပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆိုင်ရာ သတင်းအချက်အလက်ထိန်းသိမ်းမှုမူဝါဒတွင် ကျွန်ုပ်တို့က သင်၏ ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆိုင်ရာ သတင်းအချက်အလက်များကို မည်သို့ကောက်ယူသည်၊ မည်သို့အသုံးပြုသည်နှင့် မည်သို့ကာကွယ်ပေးသည်ကို ရှင်းလင်းဖော်ပြ ထားပါသည်။ ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆိုင်ရာ သတင်းအချက်များဟုဆိုရာတွင် သင်သည် မည်သူမည်ဝါဖြစ် ကြောင်း ထုတ်ဖော်ပြသနိုင်သော မည်သည့်သတင်းအချက်လက်များကိုမဆို ရည်ညွှန်းပါသည်။

ဤပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆိုင်ရာသတင်းအချက်အလက်ထိန်းသိမ်းမှုမူဝါဒအား သင်၏ ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆိုင်ရာ သတင်းအချက် အလက်များ ကောက်ယူခြင်းနှင့် အသုံးပြုခြင်းနှင့်စပ်လျဉ်း၍ ထပ်ဆောင်းသတင်းအချက်အလက်များပေးနိုင်သော အထွေထွေစည်းကမ်းသတ်မှတ်ချက်များနှင့် MPT ၏ ဝန်ဆောင်မှုတစ်ခုအပေါ် လွှမ်းမိုးသည့် မည်သည့် တိကျ သော စည်းကမ်းသတ်မှတ်ချက်များနှင့်မဆို အတူတကွ ဖတ်ရှုနားလည်သင့်ပါသည်။

၁။ ကျွနုပ်တို့က ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆိုင်ရာသတင်းအချက်အလက်များ ကောက်ယူပုံ

သင်က အောက်ပါတို့ကိုပြုလုပ်သောအခါတွင် ကျွနုပ်တို့က ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆိုင်ရာ သတင်းအချက်အလက်များကို ကောက်ယူ နိုင်ပါသည်။

 • MPT SIM ကတ်တစ်ခုကို မှတ်ပုံတင်သောအခါ သို့မဟုတ် ကျွနုပ်တို့၏ဝန်ဆောင်မှုတစ်ခုခုကို အသုံး ပြုရန် စာရင်းပေး (Sign up လုပ်)သောအခါ
 • ကျွနုပ်တို့၏ ဝန်ဆောင်မှုတစ်ခုခုကို အသုံးပြုသောအခါ
 • ကျွန်ုပ်တို့နှင့် ဆက်သွယ်သောအခါ
 • ကျွန်ုပ်တို့၏ စစ်တမ်းများ၊ ပရိုမိုးရှင်းများ၊ ပြိုင်ပွဲများ သို့မဟုတ် စွဲမြဲသုံးစွဲမှုအစီအစဉ်များ (Loyalty Programs) တွင် ပါဝင်သောအခါ
 • ကျွန်ုပ်တို့၏သုံးစွဲသူများနှင့်ဆက်ဆံရေးလမ်းကြောင်းများ(Customer Channels)ထဲမှလမ်းကြောင်း တစ်ခုခုမှတဆင့် သတင်းအချက်အလက်များ တောင်းခံသောအခါ၊
 • ကျွန်ုပ်တို့၏ ဈေးကွက်မြှင့်တင်မှုအစီအစဉ်များ (Marketing Materials) ကို တုံ့ပြန်သောအခါ
 • ကျွနုပ်တို့၏ ဆိုင်များ သို့မဟုတ် ရုံးခန်းများသို့ လာရောက်သောအခါ၊ နှင့်
 • ကျွနုပ်တို့၏ ဝက်ဘ်ဆိုဒ်များကို ဝင်ရောက်သောအခါ သို့မဟုတ် လေ့လာကြည့်ရှုသောအခါ။

ထို့ပြင် သင်၏ ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆိုင်ရာအချက်အလက်များကို ကျွနုပ်တို့ထံ မျှဝေရန် သင်၏ သဘောတူခွင့်ပြုချက်ကို သင်က ပေးအပ်ထားသောအခါ နှင့်/သို့မဟုတ် အခြားနည်းအရ ဥပဒေနှင့်အညီ ခွင့်ပြုထားသောအခါ ကျွနုပ်တို့ သည် အခြားတတိယပုဂ္ဂိုလ်များထံမှ အဆိုပါသတင်းအချက်အလက်များကို ရယူနိုင်ပါသည်။

၂။ကျွနုပ်တို့ ကောက်ယူသော ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆိုင်ရာသတင်းအချက်အလက်များ

အောက်ပါစာရင်းတွင် ကျွနုပ်တို့က သင်ထံမှကောက်ယူနိုင်သော ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆိုင်ရာသတင်းအချက်အလက်များ ပါဝင်ပါသည်။ ဤစာရင်းသည် စေ့စပ်ပြည့်စုံသည်မဟုတ်ဘဲ ကောက်ယူသော နောက်ထပ်မည်သည့်သတင်း အချက်အလက်များကိုမဆို ဝန်ဆောင်မှုတစ်ခုအပေါ်လွှမ်းခြုံသည့် တိကျသောစည်းကမ်းချက်များတွင် အသေး စိတ် ထပ်မံ၍ ဖော်ပြနိုင်ပါသည်။

 • အမည်၊ အမျိုးသားမှတ်ပုံတင်၊ လိပ်စာ၊ မွေးနေ့၊ လိင်၊ ဖုန်းနံပါတ်၊ အီးမေးလ်လိပ်စာ၊ ဆက်သွယ်ရန် အချက်အလက်နှင့် MPT ၏ ဝန်ဆောင်မှုတစ်ခုအတွက် မှတ်ပုံတင်သောအခါ သို့မဟုတ် ပရိုမိုး ရှင်း၊ စစ်တမ်းအစရှိသော MPT၏ မည်သည့်အစီအစဉ်တွင်မဆို ပါဝင်သောအခါ သင်က ပေးအပ်သည့် အခြားမည်သည့်သတင်းအချက်အလက်မဆို၊
 • သင်၏ သုံးစွဲသူအကောင့်မှ အချက်အလက်များ၊ အသုံးပြုသောဝန်ဆောင်မှုအမျိုးအစားများ၊ ငွေသုံး စွဲမှုအလေ့အထများ(Spending Patterns)၊ အွန်လိုင်းမှဗီဒီယိုကြည့်ရှုမှု(Video Streaming)နှင့် ဗီဒီ ယိုပတ်ကေ့ချ်များနှင့် အသုံးပြုမှု၊ တီဗွီနှင့် ဗီဒီယိုကြည့်ရှုသူဦးရေ၊ ငွေပေးချေမှုမှတ်တမ်းနှင့် အသုံးပြု သော ဝန်ဆောင်မှုများအပေါ် စိတ်ဝင်စားနှစ်သက်မှုများ၊
 • သင်နှင့် MPT အကြား ဆက်သွယ်မှုမှတ်တမ်းများ၊ ဥပမာ – SMS ၊ ကျွနုပ်တို့၏ Call Center သို့ ဖုန်း ခေါ်ဆိုမှုများ၊ အသံမှတ်တမ်းများ၊ ပုံရိပ်များ၊ အီးမေးလ်များနှင့် စာများ၊
 • ဆက်သွယ်ရေးပစ္စည်း၏ မော်ဒယ်၊ ကွန်ရက်ဒေတာ၊ ဘက်ထရီသက်တမ်းနှင့် သင်၏ဆက်သွယ်ရေး ပစ္စည်းပေါ်ရှိ Apps ၊ Settings ၊ ထုတ်ကုန်နှင့်ဆက်သွယ်ရေးပစ္စည်းအလိုက် အချက်အလက်များနှင့် အမျိုးအမည်များအပါအဝင်ဆက်သွယ်ရေးပစ္စည်း၏အချက်အလက်များ၊ Router Connections နှင့် ကျွနုပ်တို့၏ ဝန်ဆောင်မှုများနှင့် ဝက်ဘ်ဆိုဒ်များသို့ ဝင်ရောက်ရာတွင် အသုံးပြုသော Operating System၊
 • ဖုန်းနံပါတ်များနှင့် အဝင်အထွက်ရက်စွဲများနှင့် အချိန်များအပါအဝင် ဖုန်းခေါ်ဆိုမှုနှင့် SMS ဆိုင်ရာ အချက်အလက်မှတ်တမ်းများ၊
 • ဖုန်းခေါ်ဆိုမှုများ၏ ကြာချိန်၊
 • အသံနေအသံထားများ(Voiceprints) နှင့် အခြားဇီဝနည်းပညာဆိုင်ရာ ခွဲခြားရွေးချယ်ပေးနိုင်သော အချက်အလက်များ (Biometric Identifiers)၊
 • ဆက်သွယ်မှုများ ပြုလုပ်သော သို့မဟုတ် ဝန်ဆောင်မှုများ အသုံးပြုသောအချိန်၌ ခန့်မှန်းတည်နေရာ (ဥပမာ – Cell ID ၊ GPS စသဖြင့်)၊
 • သင်၏ IP Address၊ Browser နှင့် ကွန်ရက်ဆိုင်ရာအချက်အလက်များ၊ ဒေတာသုံးစွဲမှုနှင့် အွန်လိုင်း ဝန်ဆောင်မှုများအား သင်၏ အသုံးပြုပံ၊ု
 • အကြွေးဝယ်ကတ်ဆိုင်ရာအချက်အလက်များနှင့် ဘဏ်စာရင်းဆိုင်ရာအချက်အလက်များ၊
 • MPT ၏ ဝန်ဆောင်မှု ဝက်ဘ်ဆိုဒ်များပေါ်ရှိ Log-in ဆိုင်ရာ အချက်အလက်များ၊ ဝင်ရောက်ကြည့် ရှုမှုများ၏ကြာချိန်၊ မည်သည့်ဝက်ဘ်ဆိုဒ်များမှတဆင့်သင်ဝင်ရောက်လာသည်နှင့် ကျွနုပ်တို့၏ ဝက်ဘ် ဆိုဒ်မှတဆင့် သင် ဝင်ရောက်သော ဝက်ဘ်ဆိုဒ်များအပါအဝင် ကျွနုပ်တို့၏ ဝက်ဘ်ဆိုဒ်များပေါ်တွင် သင်၏ လေ့လာကြည့်ရှုမှု၊
 • သင်၏သဘောတူခွင့်ပြုချက်ဖြင့် တတိယပုဂ္ဂိုလ်များထံမှ ရယူသော သင့်အကြောင်း သတင်းအချက် အလက်များ၊ ဥပမာ – ကျွန်ုပ်တို့၏ ဒီဂျစ်တယ်ဝန်ဆောင်မှုများကို တတိယပုဂ္ဂိုလ်ဝန်ဆောင်မှုများနှင့် ပေါင်းစပ်ဆောင်ရွက်သောအခါ၊ နှင့်
 • ကျွနုပ်တို့၏ ဝက်ဘ်ပေ့ချ် သို့မဟုတ် ဝန်ဆောင်မှုများနှင့် ချိတ်ဆက်ရန် သင်၏ လူမှုမီဒီယာဆိုင်ရာ အထောက်အထားများကို သင်က အသုံးပြုသောအခါတိုင်းတွင် စိတ်ဝင်စားနှစ်သက်မှုများနှင့် အွန် လိုင်းပေါ်တွင် လုပ်ဆောင်မှုအပါအဝင် လူမှုမီဒီယာ Profile သတင်းအချက်အလက်မျာ

၃။ကျွနုပ်တို့က ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆိုင်ရာသတင်းအချက်အလက်များကို အသုံးပြုပုံ

အောက်ပါတို့ကို ဆောင်ရွက်ရန် ကျွနုပ်တို့သည် သင်၏ ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆိုင်ရာသတင်းအချက်အလက်များကို အသုံး ပြုနိုင်ပါသည် –

 • သင့်အား ကျွနုပ်တို့၏ ဝန်ဆောင်မှုများပေးရန်နှင့် ကျွနုပ်တို့၏ ထုတ်ကုန်များနှင့် ဝန်ဆောင်မှုများသို့ ဝင်ရောက်ရန်နှင့် ၎င်းတို့ကို တိုးတက်ကောင်းမွန်အောင် ဆောင်ရွက်ရန်၊
 • သင်အား အကြောင်းကြားစာများ၊ သတိပေးချက်များနှင့် ငွေတောင်းခံလွှာများ ပေးပို့ခြင်းအပါအဝင် သင်နှင့် ဆက်သွယ်ရန်နှင့် ငွေပေးချေမှု ကောက်ခံရန်၊
 • သင်မည်သူမည်ဝါဖြစ်သည်ကို အတည်ပြုရန်၊
 • လက်ရှိသင်အသုံးပြုနေသော ဝန်ဆောင်မှုများနှင့် သင်ရရှိနိုင်သော အကျိုးခံစားခွင့်များအကြောင်း သတင်းအချက်အလက်များကို သင့်ထံ ပေးအပ်ရန်၊
 • အမှားရှာခြင်း (Troubleshooting) နှင့် အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်ဆောင်ရွက်ခြင်း (Optimization) အပါအဝင် ကျွနုပ်တို့၏ ကွန်ရက်လုပ်ငန်းများ စီမံခန့်ခွဲရန်၊
 • ကျွနုပ်တို့၏ဝန်ဆောင်မှုများနှင့်အကြောင်းအရာများအား သင်ပိုမိုစိတ်ဝင်စားအောင်အံ့ဝင်ဂွင်ကျဖန်တီး ရာတွင် ကျွနုပ်တို့အား အထောက်အကူပြုရန်၊
 • ကျွနုပ်တို့၏ကြော်ငြာခြင်းကြောင့် သင့်အပေါ်သက်ရောက်မှုများကို စိတ်ဖြာသုံးသပ်ရန်နှင့် သက်ဆိုင်မှု ရှိသော ကြော်ငြာအား သင့်ထံ ဦးတည်ပေးရန်၊
 • သင်၏ယခင်ပေးချေမှုမှတ်တမ်းနှင့်ချေးငွေထိုက်တန်မှု(Creditworthiness)ကို လေ့လာသုံးသပ်ရန်၊
 • ထုတ်ကုန်နှင့် ဝန်ဆောင်မှုအသစ်များအတွက် အရည်အချင်းပြည့်မီမှုကို ဆုံးဖြတ်ရန်၊
 • တတိယပုဂ္ဂိုလ်များက ကမ်းလှမ်းနိုင်သော ထုတ်ကုန်များနှင့် ဝန်ဆောင်မှုများအပါအဝင် သင်စိတ်ဝင် စားနိုင်သော ထုတ်ကုန်များနှင့် ဝန်ဆောင်မှုများ အကြံပြုရန်နှင့် ဈေးကွက်တင်ရန်
 • ကျွနုပ်တို့၏ ဥပဒေဆိုင်ရာနှင့် စည်းကမ်းထိန်းသိမ်းမှုဆိုင်ရာ တာဝန်ဝတ္တရားများကို လိုက်နာရန်၊
 • ကျွနုပ်တို့အပေါ် ပြုလုပ်သော တောင်းဆိုမှုများ သို့မဟုတ် ပြုလုပ်လာနိုင်ဖွယ်ရှိသော တောင်းဆိုမှု များကို စုံစမ်းစစ်ဆေးရန်၊ တုံ့ပြန်ရန် သို့မဟုတ် ခုခံကာကွယ်ရန်
 • သင်မည်သူမည်ဝါဖြစ်သည်ကို ဖော်ထုတ်မပေးသောနည်းလမ်းဖြင့် အမည်မသိဖြစ်အောင်ပြုလုပ်ရမည့် သို့မဟုတ် ပေါင်းစည်းရမည့် အချက်အလက်များ၊ အစီရင်ခံစာများနှင့် ကိန်းဂဏန်းများ ပြုစုရန်၊ နှင့်
 • မည်သည့်ဥပဒေ၊ စည်းမျဉ်း၊ အမိန့်ကြော်ငြာစာ နှင့်/သို့မဟုတ် သက်ဆိုင်ရာစည်းကမ်းထိန်းသိမ်းရေး အာဏာပိုင်များက သတ်မှတ်သော သို့မဟုတ် ခွင့်ပြုသော အခြားမည်သည့်လုပ်ဆောင်မှုများကိုမဆို ဆောင်ရွက်ရန်။

အထက်တွင်ဖော်ပြထားသည့်အတိုင်း ကျွနုပ်တို့၏ဝန်ဆောင်မှုများကို တိုးတက်ကောင်းမွန်အောင် ဆောင်ရွက်နိုင် ရန်နှင့် သင့်အတွက်အကျိုးရှိမည့် ထုတ်ကုန်အသစ်များ ပံ့ပိုးပေးနိုင်ရန်အလို့ငှာ ကျွနုပ်တို့သည် ကျွနု်ပ်တို့၏ သုံးစွဲ သူများကို ပိုမိုနားလည်နိုင်အောင် သုတေသနလေ့လာမှုနှင့်စိတ်ဖြာသုံးသပ်မှုပြုလုပ်ခြင်းအပါအဝင် အမျိုးမျိုးသော ရည်ရွယ်ချက်များအတွက် သင်၏ ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆိုင်ရာသတင်းအချက်အလက်များကို အခြားသောသုံးစွဲ သူများ၏ ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆိုင်ရာသတင်းအချက်အလက်များနှင့် ပေါင်းစပ်နိုင်ပါသည်။ ထိုသို့ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆိုင်ရာသတင်း အချက် အလက်များပေါင်းစပ်ခြင်းကို ပုံမှန်အားဖြင့်အမည်မသိဖြစ်အောင်ဆောင်ရွက်၍ပြုလုပ်ခြင်းဖြစ်သောကြောင့် အသုံး ပြုနေသောသင့်အကြောင်းသတင်းအချက်အလက်များသည် သင်မည်သူမည်ဝါဖြစ်သည်ကိုဖော်ထုတ်ပေးနိုင်ခြင်း မရှိတော့ပါ။ ကျွနုပ်တို့အနေဖြင့် အဆိုပါအမည်မသိဖြစ်အောင် ပြုလုပ်ထားသော အချက်အလက်များကို အမျိုးမျိုး သော ရည်ရွယ်ချက်%9

best operator in Myanmar